Winkelwagen - € 0,00

U heeft geen producten in uw winkelwagen.

Wanneer betaal ik verzendkosten?
De verzendkosten in Nederland zijn vanaf €30.- gratis, hieronder betaalt u €3,95.- In België zijn de verzendkosten vanaf €100,- gratis, hieronder betaalt u €6,95-.

Wanneer wordt mijn bestelling verzonden?
Als u de bestelling op werkdagen voor 16.00 heeft besteld, verzenden wij het nog dezelfde dag en heeft u het de volgende dag in huis. Bestelling op zaterdag en zondag worden op maandag verstuurd. 

Met welke vervoerder wordt mijn pakket verstuurd?

Wij versturen elke bestelling met PostNL. U krijgt zelf per mail een track en trace code, zodat u kunt zien wanneer en hoelaat uw bestelling wordt afgeleverd.

Hoe plaats ik een bestelling?
Klik op het artikel van uw keuze. U komt nu automatisch in het scherm met gedetailleerde informatie over het artikel. Door op de knop 'ga door naar afrekenen' te klikken wordt het artikel in de winkelwagen geplaatst.

Indien u nog andere artikelen wilt bestellen, klikt u op 'verder winkelen'. U kunt verder winkelen door op dezelfde manier artikelen in uw winkelwagen te plaatsen. Als u wilt zien wat u in uw winkelwagen heeft verzameld, of de inhoud van uw winkelwagen wilt wijzigen, klikt u op winkelwagen rechtsboven in het scherm. Zodra de bestelling compleet is, gaat u naar de pagina 'winkelwagen', controleert u de inhoud van uw winkelwagen nogmaals en klikt u op 'ga door naar afrekenen'. U vult uw gegevens in en klikt vervolgens weer op ´volgende stap. Nadat u de verzendmethode en betaalmethode gekozen heeft, is de bestelling geplaatst. U ontvangt direct per e-mail een orderbevestiging met de bestelgegevens.

Indien u geen bestelbevestiging krijgt, is uw bestelling waarschijnlijk wel gelukt, maar is de bevestiging waarschijnlijk blijven hangen in een spamfilter. Het kan ook zijn dat u per abuis een verkeerd e-mailadres heeft ingevuld. Neemt u voor de zekerheid dan even contact met ons op. info@lowvisionshop.nl 
 
Hoe kan ik betalen?
U kunt op drie manieren betalen:
- Vertrouwd, veilig en gemakkelijk betalen met iDeal / Bancontact (voor Belgische klanten) 

- achteraf betalen. De betaling loopt via Billink. U ontvangt direct per mail een factuur van Billink en dient deze binnen 14 dagen te voldoen. Wordt uw bestelling via Billink niet geaccepteerd, dan dient u een andere betaalmogelijkheid te kiezen.

- Bankoverschrijving. U plaatst de bestelling, nadat wij uw betaling hebben ontvangen sturen wij u de bestelling direct toe.

Ik woon in Belgie, kan ik dan ook bij de Lowvisionshop bestellen?

Jazeker, u kunt in het afrekenscherm dan kiezen om het adres handmatig in te vullen. U kunt hier uw adres invullen en bij land Belgie aanvinken.


Hoeveel garantie zit er op een product?
Op alle artikelen zit een standaard garantie van 2 jaar. Met uitzondering van accu’s en batterijen.

Staat u vraag er niet bij?

Mailen naar info@lowvisionshop.nl

Heeft u een klacht?

Het is natuurlijk erg vervelend als u een klacht heeft over de dienstverlening zoals u die ervaren heeft. Toch vragen wij u vriendelijk om uw klacht via de e-mail aan de afdeling klantenservice door te geven. Dit kan per e-mail, reguliere post en/of telefonisch.

Onze medewerkers van de afdeling klantenservice zullen de klacht bekijken en proberen naar ieders tevredenheid de klacht op te lossen.

Onze gegevens:

Lowvisionshop.nl

van Heemstraweg 46b

6658KH Beneden-Leeuwen

E-mail: info@lowvisionshop.nl

Na ontvangst van uw klacht ontvangt u van ons een bevestiging. Wij zullen uw klacht binnen 14 dagen na ontvangst beantwoorden, mocht het meer tijd nodig hebben, dan zullen wij u hiervan op de hoogte stellen. Mocht u hier geen prijs op stellen, dan kunt u ook altijd contact opnemen met Stichting Webshop Keurmerk waar Lowvisionshop.nl bij is aangesloten. Is de klacht door hun bemiddeling nog steeds niet opgelost? Dan bestaat de mogelijkheid om uw geschil voor te leggen aan de Geschillencommissie (SGC).

Retourprocedure lowvisionshop.nl       

Voor het retour sturen van goederen heeft lowvisionshop.nl een procedure opgesteld om de registratie, tracering en bewaking te stroomlijnen. Retour ontvangen goederen, zonder een door ons toegekende RMA nummer, worden door lowvisionshop.nl niet in behandeling genomen.

Voorwaarde retour
De afgeleverde producten moet 100% verkoopwaardig zijn. Er mag aan het afgeleverde product geen enkele wijziging zijn aangebracht. Het product moet ongebruikt en onbeschadigd zijn. Alle meegezonden adapters, snoeren, documentatie en verpakkingsmaterialen moet bijgevoegd zijn bij de retourzending. Indien de producten niet naar wens zijn, dienen deze binnen 14 dagen geretourneerd te worden.

Lowvisionshop.nl behoudt het recht om geretourneerde producten te weigeren of om slechts een gedeelte van het al betaalde bedrag te crediteren wanneer het vermoeden bestaat dat het product reeds is gebruikt of door uw schuld (anders dan die van lowvisionshop.nl of de  leverancier van het product) is beschadigd.

Indien een product wordt geretourneerd dat naar het oordeel van ons schade heeft opgelopen, die aan een handeling of nalatigheid van de klant is of anderszins voor uw risico komt, zal lowvisionshop.nl u hiervan schriftelijk (via brief of e-mail) in kennis stellen. Lowvisionshop.nl heeft het recht om de waardevermindering van het product als gevolg van deze schade van het aan u terug te betalen bedrag, in te houden. Indien sprake is van een gebruikersfout, worden onderzoekskosten € 24,80 excl. B.T.W. in rekening gebracht.

Proces Retour
Stuur nooit goederen retour zonder vooraanmelding en stuur alleen de goederen retour welke u heeft aangemeld. Op basis van uw vooraanmelding kan lowvisionshop.nl de juiste procedure kenbaar maken voor de juiste afhandeling.

 1. Meld een retour aan? Daarvoor dient u een bericht te sturen naar e-mailadres: info@lowvisionshop.nl u ontvangt dan een retournummer. 
 2. Stuur alleen goederen retour met een kopie factuur en het toegekende retournummer. 

Herroepingsrecht

U kunt door te klikken op deze link ons modelformulier herroeping downloaden en printen.

Bij producten:

1.     De consument kan een overeenkomst met betrekking tot de aankoop van een product gedurende een bedenktijd van minimaal 14 dagen zonder opgave van redenen ontbinden. De ondernemer mag de consument vragen naar de reden van herroeping, maar deze niet tot opgave van zijn reden(en) verplichten.

2.     De in lid 1 genoemde bedenktijd gaat in op de dag nadat de consument, of een vooraf door de consument aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het product heeft ontvangen, of:

 • a.     als de consument in eenzelfde bestelling meerdere producten heeft besteld: de dag waarop de consument, of een door hem aangewezen derde, het laatste product heeft ontvangen. De ondernemer mag, mits hij de consument hier voorafgaand aan het bestelproces op duidelijke wijze over heeft geïnformeerd, een bestelling van meerdere producten met een verschillende levertijd weigeren.
 • b.     als de levering van een product bestaat uit verschillende zendingen of onderdelen: de dag waarop de consument, of een door hem aangewezen derde, de laatste zending of het laatste onderdeel heeft ontvangen;
 • c.     bij overeenkomsten voor regelmatige levering van producten gedurende een bepaalde periode: de dag waarop de consument, of een door hem aangewezen derde, het eerste product heeft ontvangen.

Bij diensten en digitale inhoud die niet op een materiële drager is geleverd:

3.     De consument kan een dienstenovereenkomst en een overeenkomst voor levering van digitale inhoud die niet op een materiële drager is geleverd gedurende minimaal 14 dagen zonder opgave van redenen ontbinden. De ondernemer mag de consument vragen naar de reden van herroeping, maar deze niet tot opgave van zijn reden(en) verplichten.

4.     De in lid 3 genoemde bedenktijd gaat in op de dag die volgt op het sluiten van de overeenkomst.

Verlengde bedenktijd voor producten, diensten en digitale inhoud die niet op een materiële drager is geleverd bij niet informeren over herroepingsrecht:

5.     Indien de ondernemer de consument de wettelijk verplichte informatie over het herroepingsrecht of het modelformulier voor herroeping niet heeft verstrekt, loopt de bedenktijd af twaalf maanden na het einde van de oorspronkelijke, overeenkomstig de vorige leden van dit artikel vastgestelde bedenktijd.

6.     Indien de ondernemer de in het voorgaande lid bedoelde informatie aan de consument heeft verstrekt binnen twaalf maanden na de ingangsdatum van de oorspronkelijke bedenktijd, verstrijkt de bedenktijd 14 dagen na de dag waarop de consument die informatie heeft ontvangen.

Verplichtingen van de consument tijdens de bedenktijd

1.     Tijdens de bedenktijd zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts uitpakken of gebruiken in de mate die nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van het product vast te stellen. Het uitgangspunt hierbij is dat de consument het product slechts mag hanteren en inspecteren zoals hij dat in een winkel zou mogen doen.

2.     De consument is alleen aansprakelijk voor waardevermindering van het product die het gevolg is van een manier van omgaan met het product die verder gaat dan toegestaan in lid 1.

3.     De consument is niet aansprakelijk voor waardevermindering van het product als de ondernemer hem niet voor of bij het sluiten van de overeenkomst alle wettelijk verplichte informatie over het herroepingsrecht heeft verstrekt.

Uitoefening van het herroepingsrecht door de consument en kosten daarvan

1.     Als de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, meldt hij dit binnen de bedenktermijn door middel van het modelformulier voor herroeping of op andere ondubbelzinnige wijze aan de ondernemer.

2.     Zo snel mogelijk, maar binnen 14 dagen vanaf de dag volgend op de in lid 1 bedoelde melding, zendt de consument het product terug, of overhandigt hij dit aan (een gemachtigde van) de ondernemer. Dit hoeft niet als de ondernemer heeft aangeboden het product zelf af te halen. De consument heeft de terugzendtermijn in elk geval in acht genomen als hij het product terugzendt voordat de bedenktijd is verstreken.

3.     De consument zendt het product terug met alle geleverde toebehoren, indien redelijkerwijs mogelijk in originele staat en verpakking, en conform de door de ondernemer verstrekte redelijke en duidelijke instructies.

4.     Het risico en de bewijslast voor de juiste en tijdige uitoefening van het herroepingsrecht ligt bij de consument.

5.     De consument draagt de rechtstreekse kosten van het terugzenden van het product. Als de ondernemer niet heeft gemeld dat de consument deze kosten moet dragen of als de ondernemer aangeeft de kosten zelf te dragen, hoeft de consument de kosten voor terugzending niet te dragen.

6.     Indien de consument herroept na eerst uitdrukkelijk te hebben verzocht dat de verrichting van de dienst of de levering van gas, water of elektriciteit die niet gereed voor verkoop zijn gemaakt in een beperkt volume of bepaalde hoeveelheid aanvangt tijdens de bedenktijd, is de consument de ondernemer een bedrag verschuldigd dat evenredig is aan dat gedeelte van de verbintenis dat door de ondernemer is nagekomen op het moment van herroeping, vergeleken met de volledige nakoming van de verbintenis.

7.     De consument draagt geen kosten voor de uitvoering van diensten of de levering van water, gas of elektriciteit, die niet gereed voor verkoop zijn gemaakt in een beperkt volume of hoeveelheid, of tot levering van stadsverwarming, indien:

 • a.     de ondernemer de consument de wettelijk verplichte informatie over het herroepingsrecht, de kostenvergoeding bij herroeping of het modelformulier voor herroeping niet heeft verstrekt, of;
 • b.     de consument niet uitdrukkelijk om de aanvang van de uitvoering van de dienst of levering van gas, water, elektriciteit of stadsverwarming tijdens de bedenktijd heeft verzocht.

8.     De consument draagt geen kosten voor de volledige of gedeeltelijke levering van niet op een materiële drager geleverde digitale inhoud, indien:

 • a.     hij voorafgaand aan de levering ervan niet uitdrukkelijk heeft ingestemd met het beginnen van de nakoming van de overeenkomst voor het einde van de bedenktijd;
 • b.     hij niet heeft erkend zijn herroepingsrecht te verliezen bij het verlenen van zijn toestemming; of
 • c.     de ondernemer heeft nagelaten deze verklaring van de consument te bevestigen.

9.     Als de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, worden alle aanvullende overeenkomsten van rechtswege ontbonden.

Verplichtingen van de ondernemer bij herroeping

1.     Als de ondernemer de melding van herroeping door de consument op elektronische wijze mogelijk maakt, stuurt hij na ontvangst van deze melding onverwijld een ontvangstbevestiging.

2.     De ondernemer vergoedt alle betalingen van de consument, inclusief eventuele leveringskosten door de ondernemer in rekening gebracht voor het geretourneerde product, onverwijld doch binnen 14 dagen volgend op de dag waarop de consument hem de herroeping meldt. Tenzij de ondernemer aanbiedt het product zelf af te halen, mag hij wachten met terugbetalen tot hij het product heeft ontvangen of tot de consument aantoont dat hij het product heeft teruggezonden, naar gelang welk tijdstip eerder valt.

3.     De ondernemer gebruikt voor terugbetaling hetzelfde betaalmiddel dat de consument heeft gebruikt, tenzij de consument instemt met een andere methode. De terugbetaling is kosteloos voor de consument.

4.   Als de consument heeft gekozen voor een duurdere methode van levering dan de goedkoopste standaardlevering, hoeft de ondernemer de bijkomende kosten voor de duurdere methode niet terug te betalen. De maximale vergoeding voor Nederland is €6.95.- en de maximale vergoeding voor België geldt €8.50.-.

Uitsluiting herroepingsrecht

De ondernemer kan de navolgende producten en diensten uitsluiten van het herroepingsrecht, maar alleen als de ondernemer dit duidelijk bij het aanbod, althans tijdig voor het sluiten van de overeenkomst, heeft vermeld:

1.     Producten of diensten waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt waarop de ondernemer geen invloed heeft en die zich binnen de herroepingstermijn kunnen voordoen

2.     Overeenkomsten die gesloten zijn tijdens een openbare veiling. Onder een openbare veiling wordt verstaan een verkoopmethode waarbij producten, digitale inhoud en/of diensten door de ondernemer worden aangeboden aan de consument die persoonlijk aanwezig is of de mogelijkheid krijgt persoonlijk aanwezig te zijn op de veiling, onder leiding van een veilingmeester, en waarbij de succesvolle bieder verplicht is de producten, digitale inhoud en/of diensten af te nemen;

3.     Dienstenovereenkomsten, na volledige uitvoering van de dienst, maar alleen als:

 • a.     de uitvoering is begonnen met uitdrukkelijke voorafgaande instemming van de consument; en
 • b.     de consument heeft verklaard dat hij zijn herroepingsrecht verliest zodra de ondernemer de overeenkomst volledig heeft uitgevoerd;

4.     Dienstenovereenkomsten voor terbeschikkingstelling van accommodatie, als in de overeenkomst een bepaalde datum of periode van uitvoering is voorzien en anders dan voor woondoeleinden, goederenvervoer, autoverhuurdiensten en catering;

5.     Overeenkomsten met betrekking tot vrijetijdsbesteding, als in de overeenkomst een bepaalde datum of periode van uitvoering daarvan is voorzien;

6.     Volgens specificaties van de consument vervaardigde producten, die niet geprefabriceerd zijn en die worden vervaardigd op basis van een individuele keuze of beslissing van de consument, of die duidelijk voor een specifieke persoon bestemd zijn;

7.     Producten die snel bederven of een beperkte houdbaarheid hebben;

8.     Verzegelde producten die om redenen van gezondheidsbescherming of hygiëne niet geschikt zijn om te worden teruggezonden en waarvan de verzegeling na levering is verbroken;

9.     Producten die na levering door hun aard onherroepelijk vermengd zijn met andere producten;

10.   Alcoholische dranken waarvan de prijs is overeengekomen bij het sluiten van de overeenkomst, maar waarvan de levering slechts kan plaatsvinden na 30 dagen, en waarvan de werkelijke waarde afhankelijk is van schommelingen van de markt waarop de ondernemer geen invloed heeft;

11.   Verzegelde audio-, video-opnamen en computerprogrammatuur, waarvan de verzegeling na levering is verbroken;

12.   Kranten, tijdschriften of magazines, met uitzondering van abonnementen hierop;

13.   De levering van digitale inhoud anders dan op een materiële drager, maar alleen als:

 • a.     de uitvoering is begonnen met uitdrukkelijke voorafgaande instemming van de consument; en
 • b.     de consument heeft verklaard dat hij hiermee zijn herroepingsrecht verliest.